Arbëri

Gjendja e biznesit në tremujorin e katërt të vitit të kaluar e pakënaqshme

Gjendja e biznesit në tremujorin e katërt të vitit të kaluar e pakënaqshme
Foto: Alban Bujari \ KOHA
 

Gjendja e biznesit në tremujorin e katërt të vitit 2020 ishte e pakënaqshme, përkatësisht rreth 45 për qind e bizneseve kanë vlerësuar së kanë një gjendje jo të kënaqshme biznesore.

Megjithatë, në krahasim me tremujorin e tretë gjendja e biznesit ka shënuar një përmirësim të lehtë, pasi që përqindja e bizneseve që vlerësojnë situatën e aktuale si të pakënaqshme është më e vogël për pritje pozitive.