Arbëri

Në KQZ votohet rekomandimi për çregjistrimin e dy partive politike

 

Yll Buleshkaj nga Zyra për Regjistrimin e Partive Politike ka thënë se nga data 31 mars ka shënuar afatin për dorëzimin e raporteve financiare për shpenzimet në fushatë dhe afatin për dorëzimin e formularit për vazhdimin e regjistrimit të partisë politike.

Ai ka thënë se nga 28 subjekte politike, 27 e kanë dërguar raportin, ndërkaq një subjekt politik nuk e ka bërë këtë.