Arbëri

Komunat nuk po përmbushin obligimin për njoftimin e konsultimeve publike

 

Pavarësisht se ekzekutivi i komunës është i obliguar që në çdo proces të konsultimit publik të organizojë konsultime me shkrim, të publikojë njoftimet për konsultime publike dhe që të mbajë të paktën një dëgjim publik, një gjë e tillë nuk po ndodh.

Vetëm katër komuna kanë mbajtur të paktën një takim publik gjatë procesit të draftimit të kornizës afatmesme buxhetore. IKD dhe INPO në nëntë komuna kanë monitoruar procesin e planifikimit buxhetor komunat për vitin 2021.