Arbëri

Pesë parti gjobiten me 21 mijë euro për shkeljen e Kodit të Mirësjelljes

 

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa ka dënuar në total prej 21.100 euro pesë parti, për shkeljen e Kodit të Mirësjelljes gjatë fushatës zgjedhor.

PZAP-ja, në seancën e mbajtur me datën 12 shkurt, ka shqyrtuar 9 ankesa të paraqitura nga subjektet politike dhe akterë tjerë në zgjedhje.