Arbëri

“Ekziston mundësia e pezullimit të zgjedhjeve”

Yll Zekaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi ka thënë se ekziston mundësia që të ketë pezullim të procesit zgjedhor nëse palët e pakënaqura ndaj vendimit të Gjykatës Supreme për të mos ua lejuar kandidimin për deputetë të dënuarve për vepra penale në tri vitet e fundit ankohen në Gjykatën Kushtetuese dhe kjo vendos masën e parakohshme.

 

Yll Zekaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi ka thënë se ekziston mundësia që të ketë pezullim të procesit zgjedhor nëse palët e pakënaqura ndaj vendimit të Gjykatës Supreme për të mos ua lejuar kandidimin për deputetë të dënuarve për vepra penale në tri vitet e fundit ankohen në Gjykatën Kushtetuese dhe kjo vendos masën e parakohshme.

Megjithatë, sipas tij, kjo më shumë ekziston vetëm në teori sepse praktikisht nuk pritet të ndodhë.