Arbëri

GLPS-ja konsideron se Projektligji për Financimin e Partive duhet të mbetet prioritet

GLPS-ja konsideron se Projektligji për Financimin e Partive duhet të mbetet prioritet
 

Grupi për Studime Juridike dhe Politike ka prezantuar analizën e Politikave në te cilën konsideroi se një reformë zgjedhore është e domosdoshme për të mënjanuar problemet e vazhdueshme në proceset zgjedhore. Në të njëjtën linjë GLPS konsideron se Projektligji për Financimin e Partive Politike duhet të mbetet prioritet për qeverinë në ardhje dhe i njëjti duhet të mbetet sipas rekomandimeve të shoqërisë civile dhe Komisionit të Venecias.

Drejtori i Zyrës për Regjistrim dhe Certifikim të Partive Politike, Buleshkaj, theksoi se është shumë e rëndësishme se para se të fillojë një proces reformues duhet të bëhet një vlerësim i tërësishëm me të gjitha palët e interesit, përfshirë këtu edhe institucionet relevante, në mënyrë që të kontribuohet njëjtë në këtë proces. Poashtu, ai mirëpriti iniciativën, por edhe kontributin e shoqërisë civile për reformat e iniciuara për partitë politike, duke konsideruar një iniciativë të tillë si shumë të rëndësishme drejt rritjes së transparencës financiare.