Arbëri

Nga shtatori, klasat 3, 4, 8, 9 dhe 12 me botime të reja

Nga shtatori i këtij viti pritet të hyjnë në përdorim tekstet e reja për klasat 3, 4, 8 , 9 dhe 12. Kështu ka vendosur Këshilli i ekspertëve për programe dhe tekste shkollore i Ministrisë së Arsimit. Vlerësimi i dorëshkrimeve të dorëzuara nga shtëpitë botuese pritet të nisë në muajin mars. Shuma që është paraparë për botimin e këtyre teksteve është 4 milionë euro.

 

Nga shtatori i këtij viti pritet të hyjnë në përdorim tekstet e reja për klasat 3, 4, 8 , 9 dhe 12. Kështu ka vendosur Këshilli i ekspertëve për programe dhe tekste shkollore i Ministrisë së Arsimit. Vlerësimi i dorëshkrimeve të dorëzuara nga shtëpitë botuese pritet të nisë në muajin mars. Shuma që është paraparë për botimin e këtyre teksteve është 4 milionë euro.

Ndërkaq për klasat 0, 1, 2, 5, 6, 7 dhe 10, MASH ka bërë të ditur se tekstet e reja do të jenë të gatshme për vitin shkollor 2022/2023.