Arbëri

Dëmi 300-milionësh

Prishtinë, 7 janar – Buxheti i shtetit është duke pësuar humbje të dyfishtë gjatë procesit të zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit. Në vitin e shkuar, 68 milionë euro ka qenë shuma që në Doganë nuk është arkëtuar si pasojë e uljes progresive të tarifës që MSA-ja e parasheh për mallrat e importuara nga vendet e Bashkimit Evropian.

 

Marrëveshja e Stabilizim Asociimit ndërmjet Kosovës dhe BE-së ka hyrë në fuqi në vitin 2016. Reduktimi tarifor që ajo parasheh për mallrat që kanë origjinë vendet e BE-së ka bërë që Dogana të mos arkëtojë rreth 224 milionë euro prej atëherë. E, në mungesë performance në zbatimin e MSA-së, shteti ka humbur edhe 43.4 milionë euro në vitin 2018 dhe rrezikon t’i humbë sivjet edhe 22 milionë euro të tjera

Prishtinë, 7 janar – Buxheti i shtetit është duke pësuar humbje të dyfishtë gjatë procesit të zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit. Në vitin e shkuar, 68 milionë euro ka qenë shuma që në Doganë nuk është arkëtuar si pasojë e uljes progresive të tarifës që MSA-ja e parasheh për mallrat e importuara nga vendet e Bashkimit Evropian.

Marrëveshja ka hyrë në fuqi në prill të vitit 2016 dhe reduktimi tarifor ka bërë që prej atëherë Dogana të mos arkëtojë rreth 224 milionë euro: Në vitin e parë, efekti nga ulja e tarifës ishte 16.5 milionë euro, e në të dytin 31.7. Në vitin 2018, efekti negativ mbërriti në 43.5, ndërsa në 2019-n shkoi në 64 milionë euro.