Arbëri

Sfiduese rruga deri në konstituimin e Kuvendit, Qeverisë e presidentit

Vonesat eventuale prej momentit të shpalljes së zgjedhjeve deri në certifikimin e tyre, siç ka ndodhur në të kaluarën mund të prodhojnë një krizë tjetër institucionale.

 

Vonesat eventuale prej momentit të shpalljes së zgjedhjeve deri në certifikimin e tyre, siç ka ndodhur në të kaluarën mund të prodhojnë një krizë tjetër institucionale.

Pas rënies së qeverisë, me shpalljen e zgjedhjeve të reja, bëhet jofunksional edhe Kuvendi.