Arbëri

IKD: Disa gjyqtarë tregojnë qasje selektive dhe trajtim të pabarabartë të palëve

IKD: Disa gjyqtarë tregojnë qasje selektive dhe trajtim të pabarabartë të palëve
 

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Departamentit të Shtetit Amerikan – Byrosë së Narkotikëve Ndërkombëtar dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit (INL) dhe NED-it, publikon raportin “Drejtësia Civile 2019”.

Ky raport është rezultat i monitorimit të drejtpërdrejt të drejtësisë civile nga IKD gjatë vitit 2019, ku përfshihen 1,715 seanca gjyqësore të monitoruara nga IKD.