Arbëri

KGJK-ja me ueb faqe për lehtësimin e qasjes në informata mbi statusin e lëndëve në gjykata

KGJK-ja me ueb faqe për lehtësimin e qasjes në informata mbi statusin e lëndëve në gjykata

Sot do të lansohet qasja në informatat mbi statusin e lëndëve në gjykata.

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGjK), me mbështetjen e Programit të USAID-it për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë sot pasdite do të lansojë një funksion të ri në ueb faqen e KGjK-së, veglën e Kërkimit të Statusit të Lëndës.