Arbëri

26 OJQ kërkojnë nga institucionet të reagojnë për keqprezantimin e Kosovës e të shqiptarëve në tekstet e historisë

26 OJQ kërkojnë nga institucionet të reagojnë për keqprezantimin e Kosovës e të shqiptarëve në tekstet e historisë

26 organizata të shoqërisë civile kërkojnë nga Presidenca e Kosovës, Kuvendi i Kosovës dhe Qeveria e Kosovës (Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës) që të reagojnë për:

Keqprezantimin e shqiptarëve dhe të Kosovës nëpër tekstet alternative gjithëballkanike të historisë