Arbëri

Vetëm një komision hetimor i Kuvendit ka dorëzuar raport në Prokurorinë Speciale

Që nga fillimet e tij Kuvendi i Kosovës i ka pasur gjithsej nëntë komisione hetimore parlamentare, por vetëm 1 prej tyre ka arritur të dorëzojë raport përfundimtar në Prokurori.

 

Që nga fillimet e tij Kuvendi i Kosovës i ka pasur gjithsej nëntë komisione hetimore parlamentare, por vetëm 1 prej tyre ka arritur të dorëzojë raport përfundimtar në Prokurori.

Madje në një përgjigje për KOHËN, Kuvendi i Kosovës ka thënë se nuk posedon informacione që nga raportet apo gjetjet e komisioneve hetimore Prokuroria të ketë nisur hetime apo të ketë ngritur aktakuzë.