Arbëri

Për tre vjet vetëm një kompani fitoi statusin e investitorit strategjik

Ndërrimi i shpeshtë i qeverive ka ndikuar që për tre vjet vetëm një kompani të fitojë statusin e investitorit strategjik. Ndërkohë, 30 kompani të tjera me vite janë në pritje të shqyrtimit të aplikacioneve të tyre.

Kjo zvarritje, sipas kryetarit të Odës Ekonomike Amerikane të Kosovës, Arian Zeka, ndikon që vetë ideja e biznesit të humbasë rëndësinë.