Arbëri

Personeli shëndetësor i QKMF-ve ankohet për mospagesë të kontributit

Personeli shëndetësor i QKMF-ve në vend po ankohet se nuk ka marrë asnjëherë pagesat e kontributit.

 

Personeli shëndetësor i QKMF-ve në vend po ankohet se nuk ka marrë asnjëherë pagesat e kontributit.

Një gjë e tillë u ishte premtuar që nga viti 2018, kur ishte nënshkruar marrëveshja kolektive nga ministri i atëhershëm i Shëndetësisë, Uran Ismaili, dhe Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës, e cila parasheh që punëtorët shëndetësorë në vitet jubilare të punësimit përfitojnë shpërblimin jubilar nga punëdhënësi.