Arbëri

Kritikohet MASH-i për vonesa në vendimin dhe përgatitjet për të nisur viti i ri shkollor

14 shtatori nuk do t’i kthejë të gjithë nxënësit në bankat shkollore.

Në disa komuna të Kosovës, të vetmit nxënës që do ta nisin mësimin në objektet e shkollave janë ata që jetojnë në fshatra, për shkak të numrit të vogël të nxënësve që gjenden aty.