Arbëri

Gjatë 2019-s mbi 29 mijë të akuzuar në Kosovë

 

Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar “Statistikat e Jurisprudencës për Persona Madhorë” për vitin 2019.

Ky publikim ofron të dhëna statistikore për personat madhorë të akuzuar dhe të dënuar për vepra penale në vitin 2019. Të dhënat për personat madhorë ofrohen sipas gjinisë, nacionalitetit të kryerësit të veprës penale, sipas mënyrës së zgjidhjes së aktakuzës, paraqitësit të aktakuzës dhe llojit të dënimit, të shqiptuar për kryerësit e veprave penale.