Arbëri

Shkaku i pandemisë të hyrat buxhetore janë ulur për 133 milionë euro, sipas GAP-it

Shkaku i pandemisë të hyrat buxhetore janë ulur për 133 milionë euro, sipas GAP-it
 

Instituti GAP sot publikoi raportin “Ndikimi i pandemisë COVID-19 në buxhetin e Kosovës”, me ç’rast thotë se shkaku i pandemisë të hyrat buxhetore kanë pësuar ulje për 133 milionë euro, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.

GAP-i thotë se qëllimi i këtij raporti është që të paraqesë ndikimin e krizës së shkaktuar nga pandemia COVID-19 në të hyrat, shpenzimet dhe deficitin fiskal të vitit 2020, si dhe kufizimet dhe mundësitë që ka Qeveria e Kosovës për adresimin e krizës në aspektin buxhetor.