Arbëri

Mendjembledhje: një kokërr rrushi të thatë për të gjithë

Mendjembledhje: një kokërr rrushi të thatë për të gjithë

1.

Ja dy rrëfime paralele.