Arbëri

Antikorrupsioni trajtoi 168 raste të konfliktit të interesit

Antikorrupsioni trajtoi 168 raste të konfliktit të interesit

Agjencia Kundër Korrupsionit (AKK) ka trajtuar 168 raste për konflikt të interesit dhe ka bërë një numër të madh të kallëzimeve penale në fushën e deklarimit të pasurisë, konfliktit të interesit dhe në fushën e keqpërdorimit të pozitës zyrtare.

Drejtori i Agjencisë Kundër Korrupsionit (AKK), Shaip Havolli, tha për EO se puna e Agjencisë është e varur prej prokurorisë dhe policisë. “Agjencia ka bërë një numër të madh të kallëzimeve penale në fushën e deklarimit të pasurisë, konfliktit të interesit dhe në fushën e keqpërdorimit të pozitës. Agjencia ka trajtuar 168 raste në aspektin e konflikt të interesit. Puna e Agjencisë është e varur prej prokurorisë dhe policisë. Raportet ekzistojnë të mira dhe kemi takime të rregullta. Një numër të madh të rasteve i kemi dërguar në prokurori. Në shumicën e rasteve kemi informatën kthyese se prokuroritë përkatëse kanë ngritur aktakuza dhe jemi në fazën e pritjes së rezultateve finale të formës së prerë”, u shpreh Havolli.