Arbëri

AKK thotë se më 31 mars përfundon afati për deklarim të pasurisë

Agjencia Kundër Korrupsion ka njoftuar se po vazhdon procesi i deklarimi të rregullt vjetor të pasurisë së zyrtarëve të lartë publik.

Sipas njoftimit për media, procesi i deklarimit të pasurisë i nisur më 01 mars 2020 ka vazhduar të realizohet në pajtim me Ligjin për Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Pasurisë të Zyrtarëve të Lartë Publik dhe Deklarimin, Prejardhjen dhe Kontrollin e Dhuratave.