Arbëri

Gratë në Kosovë mbizotërojnë edukimin

Gratë në Kosovë mbizotërojnë edukimin
 

Sektori i arsimit përbën një prej fushave kryesore të punësimit të grave në Kosovë. Gratë, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, dominojnë në sektorin e arsimit parashkollorë, atë të arsimit të ulët dhe të mesëm.

Sipas vjetarit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, mësimdhënës të arsimit fillor të mesëm të ulët janë gjithsej 10,475 gra mësimdhënëse, derisa janë 7,780 burra.