Arbëri

Në të gjitha shkollat e Kosovës ora e parë e mësimit sot iu kushtua Covid-19

Në të gjitha shkollat e Kosovës ora e parë e mësimit sot iu kushtua Covid-19

Ora e parë mësimore nëpër të gjitha shkollat e Kosovës sot i është kushtuar masave mbrojtëse ndaj koronavirusit.

Nxënësit morën informacione lidhur me virusin Covid-19 si dhe u këshilluan se si të mbrohen ndaj tij.