Arbëri

Agjencia Kadastrale e Kosovës nënshkruan dy marrëveshje me homologët maqedonas

Agjencia Kadastrale e Kosovës nënshkruan dy marrëveshje me homologët maqedonas

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent në fushën e kadastrës, gjeodezisë dhe hartografisë, si dhe me përgjegjësi për mirëmbajtjen e regjistrit të të drejtave të pronave të paluajtshme dhe për koordinimin e infrastrukturës kombëtare për informacione hapësinore, është pjesëmarrëse e nismave të ndryshme regjionale dhe ndërkombëtare brenda fushave të cilat i mbulon.

Po ashtu, AKK është edhe në zgjerim të vazhdueshëm të rrjetit të bashkëpunëtorëve si me institucione publike brenda Republikës së Kosovës po ashtu edhe me institucionet homologe nga shtetet e regjionit dhe ato anëtare të BE-së. Ndërsa me qëllim të thellimit të bashkëpunimit në fushat e interesit të përbashkët, sot në Agjencinë Kadastrale të Kosovës është mbajtur edhe një takim pune mes Drejtorit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës Avni Ahmeti dhe Drejtorit Ekzekutiv të Agjencisë për Kadastër të Republikës së Maqedonisë së Veriut Boris Tunxhev.