Arbëri

GAP: Shkalla e punësimit të grave mbetet më e ulët se e burrave

 

Instituti GAP ka publikuar raportin statistikor për vitin 2019 “Punësimi dhe përfaqësimi i grave në Kosovë”.

Ky raport paraqet në mënyrë statistikore pozitën e gruas në punësim, arsim dhe mirëqenie sociale.