Arbëri

Pagëzimi me emrin Shkurta, për ardhjen në jetë të një djali

Pagëzimi me emrin Shkurta, për ardhjen në jetë të një djali

Është e pamundur të gjesh një Shkurtë si vajzë të vetme në familje. Shkurta gjithmonë është një vajzë që ka shumë motra. Emri i saj është ndër 100 emrat që më së shumti përdoret në Kosovë. Por, përdorimi i tij nuk lidhet me pëlqimin që kanë prindërit për të. U vendoset vajzave me një qëllim të vetëm - që pas tyre të mos lindë më edhe një vajzë.

“Të shkurtohet lindja e vajzave!”. Kjo është vetëm njëra ndër besëtytnitë në të cilat besojnë kosovarët. Përveç kësaj, ka edhe emra të tjerë, si Sose, Grishë ose pagëzimi i vajzave në emër të nënës ose të tezës, që përdoren, po me këtë logjikë. Ato thuhet se nuk kanë bazë në religjion, ndërkohë në aspektin sociologjik kjo shpjegohet si besim që gjërat dhe e ardhmja mund të përcaktohen nga emërimi i së tashmes.