Arbëri

Bie niveli i kredive joperformuese

Bie niveli i kredive joperformuese
Foto: Koha/Ilustrim

Bankat komerciale në Kosovë kanë klientë mjaftë të disiplinuar të cilët kryesisht respektojnë afatet e kthimit të kredive. Përkundër faktit që bankat nga viti në vit shënojnë rritje të numrit të kredive të lëshuara, ato përballen në raste mjaftë të rralla me kredi të këqija apo joperformuese.

Me termet bankare, vonesat e kthimit të kredisë nga huamarrësi brenda afatit prej 90 ditëve, njihen si kredi problematike dhe konsiderohen si kredi joperformuese.