Arbëri

Sipas IKD-së në Kosovë mbetet sfidë konfiskimi i pasurisë së jashtëligjshme

 

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Departamentit të Shtetit Amerikan dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit (INL) dhe NED-it, ka organizuar tryezën “Pandëshkueshmëria e korrupsionit”.

Arrita Rezniqi nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, ka thënë se çështja e pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme mbetet ende një temë tabu.