Arbëri

Në tremujorin e tretë konsumi i energjisë elektrike në Kosovë shënoi rritje për 11.80 për qind

Në tremujorin e tretë konsumi i energjisë elektrike në Kosovë shënoi rritje për 11.80 për qind
 

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar “Bilancin i Energjisë” për tremujorin e tretë të vitit 2019.

Sipas këtij raporti, gjatë tremujorit të tretë të vitit 2019 (TM3 2019) vlera e gjithmbarshme e prodhimit të thëngjillit ishte rreth 1.84 mijë tonë, kurse sasia bruto e energjisë elektrike, e prodhuar në termocentrale, ishte 1 338.1 GWh, ndërsa në hidrocentrale ishte rreth 79.2 GWh.