Arbëri

Borxhi për frymë në Shqipëri, 3150 euro

Borxhi për frymë në Shqipëri, 3150 euro
 

Borxhi i shqiptarëve për frymë në mesin e këtij viti arriti në rreth 3150 euro. Mbështetur në të dhënat nga Ministria e Financave dhe nga Instat, në harkun e 12 muajve borxhi për frymë, i llogaritur në monedhën europiane, është rritur me 6%. Llogaritur në lekë, rritja është ndjeshëm më e ulët, me rreth 3%, për shkak të mbiçmimit të lekut në kursin e këmbimit me valutën europiane.

Megjithëse në terma realë borxhit publik është në një trajektore rënëse, borxhi nominal për frymë ka vazhduar të rritet. Kjo ka ndodhur paralelisht për shkak të shtimit të stokut të borxhit, por edhe të rënies së numrit të popullsisë. Sipas Instat, gjatë vitit 2018 popullsia e Shqipërisë u pakësua me rreth 8 mijë banorë. Tkurrja e popullsisë ka ardhur si pasojë e zgjerimit të migracionit neto, por edhe për shkak reduktimit të shtesës natyrore.