Arbëri

IKD kërkon respektimin e ligjit: Të gjitha seancat gjyqësore të jenë të hapura

 

Instituti i Kosovës për Drejtësi ka evidentuar raste të mbylljes së kundërligjshme, dhe arbitrare të seancave të caktuara gjyqësore, ani pse informimi i tyre ishte i rëndësisë së madhe për publikun.

Pas një monitorimi sistematik të seancave gjyqësore në fushën penale, ky institut ka prezantuar gjetjet për mbyllje të kundërligjshme të seancave, dhe rekomandon gjyqtarët që në asnjë rast të mos përjashtojnë publikun, mediat dhe shoqërinë civile nga seancat pa marrë një aktvendim të shkruar dhe arsyetuar mirë.