Arbëri

Qindra miliona euro shpenzime më shumë për mëditje, mallra e shërbime

Qindra miliona euro shpenzime më shumë për mëditje, mallra e shërbime
 

Shpenzimet e parasë së shtetit në vitin 2019 janë rritur për 274 milionë euro, por sipas njohësve të ekonomisë pothuajse shumica e organizatave buxhetore nuk po analizojnë efektet e tyre dhe nuk ka monitorim të duhur në shpenzimin e tyre.

Për paga dhe mëditje janë paraparë 620 milionë euro apo 5 për qind më shumë se vitin e kaluar, për mallra dhe shërbime 307 milionë euro ose 29 për qind më shumë, subvencione dhe transfere 600 milionë euro ose 14 për qind më shumë, si dhe për shpenzime kapitale 789 milionë euro ose 14 për qind më shumë se në vitin e kaluar.