Arbëri

GAP publikon raportin “Nuk ka para për sundim të ligjit”

GAP publikon raportin “Nuk ka para për sundim të ligjit”
 

Sot, Instituti GAP publikoi raportin “Nuk ka para për sundim të ligjit: si ndikon procesi buxhetor në pavarësinë e gjyqësorit?”.

Duke analizuar procesin e buxhetimit për Këshillin Gjyqësor dhe Këshillin Prokurorial të Kosovës, studimi synon të nxjerr në pah nëse qeveria mund të ndërhyjë në autonominë e tyre përmes mjeteve buxhetore.