Arbëri

GAP publikon raportin “Nuk ka para për sundim të ligjit”

 

Sot, Instituti GAP publikoi raportin “Nuk ka para për sundim të ligjit: si ndikon procesi buxhetor në pavarësinë e gjyqësorit?”.

Duke analizuar procesin e buxhetimit për Këshillin Gjyqësor dhe Këshillin Prokurorial të Kosovës, studimi synon të nxjerr në pah nëse qeveria mund të ndërhyjë në autonominë e tyre përmes mjeteve buxhetore.