Arbëri

MASHT-i humb 3.5 milionë dollarë nga Banka Botërore

 

Për shkak të shkallës së ulët të realizimit të projektit ESIP (hua 11 milionë dollarë) që Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e kishte marrë vite më parë nga Banka Botërore, ky projekt është reduktuar.

Projekti i cili ka qenë në vlerë 11 milionë dollarësh tashmë është zbritur në 7.5 milionë dollarë. Ky projekt ka pasur për qëllim përmirësimin e sistemit arsimor, shkruan sot Koha Ditore.