Arbëri

Shefat e GP-ve, të gatshëm të përmirësojnë dhe forcojnë procesin zgjedhor

Shefat e GP-ve, të gatshëm të përmirësojnë dhe forcojnë procesin zgjedhor
 

Kryetarët e Grupeve Parlamentare kanë nënshkruar një deklaratë të përbashkët për të shprehur gatishmërinë dhe angazhimin e tyre për të përmirësuar dhe forcuar procesin zgjedhor.

Në këtë drejtim, Kryetarët e Grupeve Parlamentare kanë rënë dakord të themelojnë një komision ad-hoc parlamentar për të përmirësuar dhe përforcuar procesin zgjedhor duke adresuar rekomandimet e Misionit të Vëzhgimit të Zgjedhjeve të BE që janë lëshuar që nga viti 2013.