Arbëri

“Batalioni” i MASHT-it në Durrës - për udhëtimin e 100 personave, ministria pagoi çmim të dyfishtë

 

21 mijë euro ka kërkuar hotel “Bonita” për akomodimin e 100 personave, me të gjitha shërbimet për shtatë ditë qëndrimi, kur KTV-ja ka pretenduar rezervim në emër të një OJQ-je.

Stafi i hotelit ka ofruar dhomë vetanake për secilin mysafir, tri vaktet e ushqimit, pije pa fund, përdorimin e sallave të punës e aseteve të tjera, raporton KTV.