Arbëri

Vjet Inspektorati Policor hetoi 194 policë të dyshuar për vepra penale

Vjet Inspektorati Policor hetoi 194 policë të dyshuar për vepra penale

Inspektorati Policor i Kosovës bëri publike një raport përmes të cilit bën të ditur aktivitetet e tij gjatë vitit të kaluar.

IPK gjatë vitit 2018 ka pranuar dhe ka menaxhuar 1419 ankesa dhe informata, që në krahasim me vitin e kaluar numri i tyre ka një ngritje të lehtë (vitin e kaluar IPK ka trajtuar 1226 ankesa), thuhet në fillim të këtij raporti. Prej tyre 762 ankesa, që janë klasifikuar si shkelje disiplinore e profilit të ultë, janë përcjellë për t’u trajtuar në Drejtorinë e Standardeve Profesionale në Policinë e Kosovës.