Arbëri

Perspektivat e hapura nga MSA-ja që nuk u shfrytëzuan nga bizneset e Kosovës

Perspektivat e hapura nga MSA-ja që nuk u shfrytëzuan nga bizneset e Kosovës

Për tre vjet të zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA), prodhuesit nga Kosova, ndonëse jo në nivel të kënaqshëm, kanë rritur eksportin e produkteve të tyre në vendet e Bashkimit Evropian.

MSA-ja është edhe marrëveshja e vetme kontraktuale që Kosova ka lidhur deri më tani me Bashkimin Evropian.