Arbëri

Shtatë vetura të shtetit tek njerëzit e Rikalos

Shtatë vetura të shtetit tek njerëzit e Rikalos

Bashkë me Nenad Rikalon nuk ka ikur edhe stafi besnik i tij. Këshilltarët politikë dhe zyrtarë të tjerë që i kishte emëruar kanë vazhduar të dalin në zyre edhe këtë javë, të mbajnë në shfrytëzim asete të Ministrisë së Bujqësisë, përfshirë veturat, e edhe të gëzojnë beneficione.

Bazuar në Rregulloren për fushat e përgjegjësisë administrative të Zyrës së kryeministrit dhe të ministrive, ministri e rekruton vetë një sektor, i cili përfshin këshilltarë politikë sipas zgjedhjes së tij e edhe mund të emërojë deri në katër të punësuar në kabinet, shkruan sot “Koha Ditore”. Por neni 20 i kësaj rregulloreje saktëson se kjo marrëdhënie e punësimit skadon pas përfundimit të mandatit të eprorit, nëse kjo marrëdhënie e punës nuk ndërpritet më herët.