Arbëri

'Demokracia studentore' akuzon Universitetin e Prishtinës për mosrespektim të vendimit të gjykatës

'Demokracia studentore' akuzon Universitetin e Prishtinës për mosrespektim të vendimit të gjykatës
 

Organizata “Demokracia studentore” nëpërmjet një komunikate për media ka kërkuar nga Senati i Universitetit të Prishtinës që të respektohet vendim i Gjykatës Themelore që ka rrëzuar nenin e Statutit të Universitetit të Prishtinës, me të cilin kufizohet mosha për ata që konkurrojnë për t’u bërë profesorë në UP. Sipas vendimit të Gjykatës nr. 472/2013, që e cilëson se neni i Statutit të UP ’së është antikushtetues, dhe është në shpërputhje me Ligjin e Punë.

Ne si organizatë studentore jemi shumë të shqetësuar se si nuk po zbatohet vendimi i Gjykatës në lidhje me këtë çështje, meqë mosrespektimi i këtij vendimi paraqet shkelje për të drejtat e njeriut. Mexhid Ramusa, nga 'Demokracia studentore' nëpërmjet komunikatës ka thënë se Senati i Universiteti të Prishtinës ka bërë kufizimin e moshës përmes Statutit, duke përcaktuar se në UP nuk mund të zgjidhet mësimdhënës (profesor-asistent, profesor i asocuar dhe profesor i rregullt). “Askush që ka gradën shkencorë ‘doktor i shkencave’ dhe që ka kaluar moshën 50 vjeçare, e që paraprakisht nuk ka tri vite përvojë pune, ky vendim është në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe kundër lirisë dhe të drejtave te njeriut.