Arbëri

Havolli: KGJK-ja me urgjencë të shfuqizojë urdhëresën ndaj avokatëve

 

Osman Havolli, kryetar i Odës së Avokatëve të Kosovës në “Express Intervistën” ka thënë se urdhëresa e Këshillit Gjyqësor të Kosovës duhet të tërhiqet, përndryshe bojkoti do të vazhdojë deri në momentin kur ajo hiqet.

Oda e Avokatëve të Kosovës ka hyrë në bojkot të përgjithshëm, për të gjitha gjykatat, prokuroritë dhe policinë në tërë territorin e Kosovës, kjo deri në tërheqjen e urdhëresës dhe rekomandimit nga KGJK, me të cilën avokatëve u pengohet lëvizja, puna në objektet e gjykatave.