Arbëri

Gjyqësori e vendos ndër përparësi trajtimin e rasteve të korrupsionit

 

Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi, me ftesë të Institutit të Kosovës për Drejtësi (IKD) po merr pjesë në tryezën "Integriteti i sistemit të drejtësisë në luftimin e korrupsionit”. IKD gjatë kësaj tryeze prezantoi raportin e monitorimit të rasteve të korrupsionit në sistemin prokurorial dhe gjyqësor, i cili përmban gjetjet, vlerësimet dhe rekomandimet konkrete se si të shtohet efektiviteti i këtyre sistemeve në trajtimin e rasteve të korrupsionit.

Bazuar në rekomandimet e IKD-së për KGJK-në, Idrizi sqaroi më hollësisht planet dhe hapat e ardhshëm drejt zbatimit të tyre. Ai bëri të ditur se KGJK ka në plan themelimin e një strukture të re gjyqësore, e cila ka prioritet të lartë trajtimin e rasteve të korrupsionit. Transparenca nuk do të mungojë as në Departamentin e veçantë pranë Gjykatës Themelore në Prishtinë, prandaj organizatat e shoqërisë civile janë të hapura për monitorim të procesit të caktimit të gjykatësve.