Arbëri

Rënia e natalitetit në Kosovë, gjerësisht në të dielën në “Koha Ditore”

Foto: Koha

“Tkurrja e popullsisë” është kryetitulli i së dielës në Koha Ditore.

Shkrimi kryesor flet për rënien e konsiderueshme të natalitetit në dekadën e fundit, dështimin për të krijuar politika të mirëfillta për natalitetin, mungesën e perspektivës dhe ndikimin i migrimit në tkurrjen e popullsisë.