Arbëri

Ulet çmimi i rrymës për konsumatorët komercial, për amvisëri mbetet i njëjtë

Ulet çmimi i rrymës për konsumatorët komercial, për amvisëri mbetet i njëjtë
Foto: Koha / arkiv
 

Zyra e Rregullatorit për Energji ka marrë vendim që prej 1 nëntorit konsumatorët industrial, komercial dhe ndriçimi publik t’u zbritet çmimi i energjisë për 5 për qind, ndërsa për konsumatorët shtëpiakë, çmimi mbetet i njëjtë.

Këto tarifa sipas ZRRE-së, janë rezultat i të Hyrave të Lejuara Maksimale (HLM) të aprovuara për operatorët e Transmetimit/Tregut (KOSTT), Shpërndarjes (KEDS) dhe Operatorin e Furnizimit të Shërbimit Universal (KESCO) si dhe reflektojnë koston e shërbimit të ofruar për grupet përkatëse tarifore.