Wildlife

Lejlekët nga Kosova arrijnë në Rumani e Egjipt

 

Dy lejlekë, Serafina dhe Mareci, kanë nisur shtegtimin nga Kosova në shtete të tjera, për të mbërritur së fundmi në Rumani e Egjipt. Fotografët Arian Mavriqi dhe Lulzim Demaj, deklaruan se lejlekët e zinj, janë autoktonë dhe u janë vendosur GPS për t’ua përcjellë shtegtimin.

“Kemi bërë histori sepse është për herë të parë në Ballkan, t’i vendoset lejlekut të zi një GPS dhe të ndiqen rrugët e shtegtimit. Ka qenë projekt që e kemi pasur ëndërr. Kemi synuar t’i vendosim GPS lejlekut të zi se cilat rrugë të shtegtimit i përdor. Tash, lejleku Serafina, e ka vagonin e fundit që të marrë një vendim për të vendosur kah të shkojë. Aktualisht është në Rumani, por moti do të jetë i ftohtë dhe i mbetet të vendosë se kah do të shkojë”, ka deklaruar Mavriqi.