Via Balcanica

BeH: Bakllavaja, mbretëresha e ëmbëlsirave

 

Shekulli XXI, viti 2020. Artikuj ushqimorë kurrë s’ka pasur më shumë. Gjithçka është e qasshme në çdo formë. Ëmbëlsirat posaçërisht. Dikur ato bëheshin prej vetëm disa përbërësve që ishin në dispozicion. Tani, në shekullin XXI, risitë për çdo ditë vijnë ndërsa ato ekzistueset po industrializohen. Sheqeri, dikur një përbërës tejet i shtrenjtë dhe i vlerësuar, sot në çmimore është kryesisht i përshtatur për mundësitë e qytetarëve. E gjithë ajo që ishte e paparamendueshme tani është lehtë e arritshme. Desertët më të preferuar i kemi afër dore. Edhe ata tradicionalë, edhe ata modernë. Ata më të vjetrit, në detin e risive, ende i ruajnë tiparet joshëse. Përparimi i teknologjisë dhe bota në të cilën jetojmë nuk i kanë çuar në harresë recetat e mirënjohura. Kështu, bakllava ka qenë dhe ka mbetur mbretëresha e ëmbëlsirave. Ashtu e quan bashkëbiseduesja jonë dhe mjeshtrja në gatimin e ushqimeve tradicionale në Bosnjë-Hercegovinë. Edhe pse është desert me prejardhje orientale, në Bosnjë ajo e ka fituar një identitet të vetin.

“Bakllavaja ka ardhur nga Armenia. Në fakt, prej turqve e kemi marrë, pastaj ka ardhur në Ballkan. Derisa erdhi në Ballkan, ka ndryshuar. Kështu që ne e kemi rregulluar dhe është ndryshe krahasuar me bakllavanë turke, madje edhe me atë maqedonase. Kryesisht kjo është bakllavaja jonë boshnjake-hercegovase. Askush nuk bën ta përvetësojë”, ka thënë Bedrija Tulek, pronare e dyqanit të bakllavasë në Sarajevë.