Via Balcanica

Holandezi i Kosovës

Shtetet e vogla rrallëherë e rrokin vëmendjen e madhe të botës. Mediat e huaja raportojnë për vende si Kosova më shumë kur ka kriza politike.

 

Shtetet e vogla rrallëherë e rrokin vëmendjen e madhe të botës. Mediat e huaja raportojnë për vende si Kosova më shumë kur ka kriza politike.

Historitë e suksesit kolektiv janë të vogla. Por janë sukseset individuale, që kthejnë sytë e të huajve kah Kosova pas shpalljes së pavarësisë.