Via Balcanica

Fëmijët e gurores malaziase

Fëmijët e gurores malaziase
 

Mali i Zi, një nga shtetet më të vogla evropiane, është i njohur për bukuritë e veta natyrore, por edhe për atë që në një hapësirë të vogël janë lindur shumë njerëz që edhe Jugosllavia e madhe i ka njohur si emra të dalluar në art dhe shkencë. Kufijtë kanë ndryshuar, standardet janë ngritur, tregu është bërë më kërkues. Lufta për një vend nën diell në secilin profesion nis qysh nga ditët e hershme shkollore dhe zgjat gjithë jetën.

Aktorin Momçilo Otasheviq dhe inovatorin Lazar Gjukoviq rajoni dhe Mali i Zi tashmë i njohin si njerëz të rinj, të suksesshëm. Ky është rrëfimi për cetinjasin 30-vjeç, i cili me rolet e tij bën për vete zemrat e publikut, dhe për inovatorin 16-vjeç, puna e të cilit qysh tash impresionon publikun malazias.