Via Balcanica

Plisi, një histori

Plisi, një histori

Plisi ia jep shkëlqimin paraqitjes së shqiptarit. Në paqe e në luftë. Në zi e në festë.

Është simboli i krenarisë personale e kombëtare. Bartësi i tij, përherë ndien peshën e detyrave shoqërore.