Via Balcanica

Sarajevë: Përmendoret në harresë

 

Një nga fitoret më të rëndësishme të partizanëve dhe pika kthesë e rrjedhës së mëtutjeshme të Luftës së Dytë Botërore ishte Beteja në Sutjeskë. Përmendorja në Tjentishte, në afërsi të Foçës, është dëshmitare e asaj, siç dikur thuhej, rezistence heroike të njësiteve partizane. Pas luftës, Muzeu i Betejës në Sutjeskë ishte tërësisht i shkatërruar. Eksponatet origjinale ishin shkatërruar apo vjedhur. E vetmja gjë origjinale në Muze tani ishte një shmajzer gjerman, të cilin partizani Vlado Shegert ia kishte dhuruar Muzeut të Betejës në Sutjeskë.

“Ai e ka rrëmbyer atë gjatë Betejës në Sutjeskë nga gjermanët, dhe kjo ka mbetur nga ajo periudhë, dhe tani gjendet këtu në Muze. Janë ruajtur shumë pak gjëra, armë dhe disa fotografi, të tjerat praktikisht janë shkatërruar dhe vjedhur”, ka thënë Slobodan Çarapiq, kustos në Muzeun Kombëtar Sutjeska.